Underlag inför årsstämma 2017

In Aktieägarmöten, NYHETER by DIGNITANA

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 2 juni 2017. Se kallelsen för mer information om anmälan, dagordning och beslutsunderlag.

Underlag inför årsstämma: