Sysmex övertar den brittiska marknaden

In NYHETER by DIGNITANALeave a Comment

Ladda ner PDF.

Sysmex övertar den brittiska marknaden och Dignitana stärker relationen med Sysmex

Dignitanas verksamhet i Storbritannien kommer från den 1 oktober 2014 att övertas av Sysmex Europe GmbH. Dignitana har sedan 2010 själva ansvarat för Storbritannien med egen personal på plats. Den brittiska marknaden är viktig för Dignitana eftersom skalpkylning sedan länge varit etablerat inom sjukvården.

Dignitanas system har mottagits positivt på marknaden och ett flertal prestigeordrar har erhållits. När Dignitanas aktiviteter på den brittiska marknaden nu övergår från utvärdering och kliniska studier till försäljning, krävs större resurser i form av sälj- och servicepersonal.

Sysmex har utvecklat ett koncept runt DigniCap®-systemet, DigniLife. Detta koncept innehåller allt från utbildning av personal till hur patienterna söker ersättning hos sina försäkringsbolag. DigniLife-konceptet har visat sig vara framgångsrikt på de europeiska marknader där Sysmex sedan tidigare representerar Dignitana.

VD Jan Richardsson kommenterar:

– Sysmex har ett mycket gott rykte inom medicinteknikbranschen. Detta goda rykte har de uppnått genom att leverera hög kvalitét och service under många år. Sysmex har under vårt samarbete ställt lika höga krav på oss som de gör internt. Detta har lett till att vi har höjt vår kvalitét, men också ökat systemets användarvänlighet.

Jag är glad att Sysmex nu tar över stafettpinnen på den brittiska marknaden. Det gör att vi kan fokusera mer på de kommande lanseringarna i USA och Kina. Avtalet mellan Dignitana och Sysmex kommer även att leda till märkbara kostnadsbesparingar, då vår personal i Storbritannien övergår till Sysmex organisation.

För ytterligare information:

Jan Richardsson                                                          

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: +46 46 16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Leave a Comment