Vad gör DigniCap®-systemet unikt?

DigniCap®-systemet har utvecklats i samarbete med Universitetssjukhusen i Umeå och Lund. Genom att ta vara på patienters och personalens erfarenheter är systemet skonsamt och effektivt samtidigt som det är noga kontrollerat, praktiskt och lättarbetat.

Kontrollerad stabilitet

De patenterade temperatursensorer i kylmössan är unikt för DigniCap®.
Dessa gör systemet självreglerande vilket ger konstant och stabil kylning.


Effektivitet

Två patienter kan behandlas samtidigt, men helt oberoende av varandra, i samma system.

Silikonmössans tunnlar är uppdelade i två separata labyrintliknande kretsar, en för främre delen av huvudet och en för bakhuvudet vilket ger en jämnare temperatur på skalpen.

Patientkomfort

Silikonmössan provas ut och sätts på patientens huvud när den håller rumstemperatur därefter sänks temperaturen successivt under ca 20-30 minuter. På så sätt anpassar kroppen sig till kylan och behandlingen upplevs som mer komfortabel för patienten.

Mössornas specialdesign lämnar öronen fria, vilket ger möjlighet att använda hörlurar under behandlingen och underlättar samtal.


Säkerhet

Säkerhetssensor i kylmössan garanterar att temperaturen inte sjunker till en skadligt låg nivå. Systemet är CE-märkt i enlighet med direktiven för medicin teknisk utrustning (MDD, klass IIa).

Personliga inställningar

Utifrån patientens önskemål och behov kan nedkylningstiden förlängas eller kortas ner. Skalptemperaturen är också reglerbar. Patienter med tjockt hår rekommenderas en lägre temperatur.


Personalkomfort

Systemet är lätt att använda med enkla och tydliga symboler på pekskärmen. Ytterst lite underhåll och tillsyn krävs, vilket uppskattas av vårdpersonalen.

Dessa faktorer gör att skalpkylning med DigniCap® systemet visar imponerande resultat: Mer än 80 % av patienterna har fått behålla håret under behandling med cytostatika.