I början av 2000-talet utvecklade onkologisköterskan Yvonne Olofsson, tillsammans med ingenjören John Kern, ett system i syfte att reducera eller förhindra cytostatikarelaterat håravfall, bestående av en formgjuten hätta som kopplades till ett kylaggregat.

Hon arbetade med cancerpatienter och deras vardag och den traumatiska perioden i deras kamp mot cancern. Den stora psykiska påfrestningen att tappa håret insåg hon vara att stort problem för hennes patienter därför påbörjade hon utvecklingen av DigniCap®.
Den formgivna hättan tillverkades av silikon och utrustades med sensorstyrda kylelement som tillsåg en kontinuerlig, automatisk övervakning och reglering av behandlingstemperaturen. Silikonhättan var uppbyggd med labyrintformat mönster, med kanaler innehållande kylvätska.

Tack vare den formgjutna silikonhättan kom den cirkulerande kylvätskan i mycket nära kontakt med patientens skalp, vilket reducerade risken för bildande av luftfickor mellan hättan och skalpen, något som negativt inverkar på resultatet av behandlingen.

Produkten fick sedermera namnet DigniCap®.