Johan Ericsson
CEO
Född 1958.
Anställd sedan 2016.

Utbildning: BSc Software Engineering
Erfarenhet: Johan har över 20 års erfarenhet av stora och mindre, internationella, bolag i olika branscher med ansvar för produktutveckling och produktion. Han har innehaft ledande positioner som VP of Engineering på CellaVision, Global Teknisk Direktör inom Assa Abloy-koncernen, General Manager på Sony Ericsson och Axis Communications.

Madelaine Roos
CFO
Född 1979.
Anställd sedan 2012.

Utbildning: MSc in Business Administration and Economics
Erfarenhet: Redovisningsansvarig Studentlitteratur AB.

 

Erika Bågeman
Clinical Affairs Director
Född 1979.
Anställd sedan 2008.

Utbildning: MSc in Biomedical Chemistry, PhD Experimental oncology

Tobias Fritz
COO
Född 1979.
Anställd sedan 2009.

Utbildning: MSc in Electrical Engineering

Susanne Ljungström
Quality Assurance Director
Född 1964.
Anställd sedan 2016.

Utbildning: MSc in Biotechnology
Erfarenhet: Forskare och QA-chef inom medicinteknik och läkemedel. Tidigare verksam inom AstraZeneca och Gambro.