om dignitana

Affärsidé

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. DigniCap® är vår huvudprodukt, ett skalpkylningssystem som används vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.


patent

Bolagets DigniCap®-system har erhållit patent i Europa, Japan och USA.

kvalitet

Dignitana är certifierat under ISO 13485 och bolagets produkter är CE-certifierade under klass II a.


listning

Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag listat på NASDAQ OMX First North.