This website is for consumers outside the U.S.
For US Dignitana website, visit dignitana.com
Slide background
Slide background

Affärsidé


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinskkylning. DigniCap® är vår huvudprodukt, ett skalpkylningssystem som används vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

Patent


Bolagets DigniCap® system har erhållit patent i Europa, Japan och USA. Vidare utvärderas ett antal nya patentansökningar baserat på genomförda förbättringar under 2013.

Kvalitet


Dignitana är certifierade under ISO 13 485 och bolagets produkter är CE certifierade under klass II a.