om dignitana

Affärsidé

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinskkylning. DigniCap® är vår huvudprodukt, ett skalpkylningssystem som används vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.


patent

Bolagets DigniCap® system har erhållit patent i Europa, Japan och USA. Vidare utvärderas ett antal nya patentansökningar baserat på genomförda förbättringar under 2013.

kvalitet

Dignitana är certifierade under ISO 13 485 och bolagets produkter är CE certifierade under klass II a.


listning

Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag listat på NASDAQ OMX First North.