Dignitana listades på Nasdaq OMX First North den 1 december 2011.

Den 3 juli trädde en ny EU-förordning om marknadsmissbruk (MAR) i kraft.
MAR reglerar rapportering av förändringar i aktieinnehav för personer i ledande ställning och deras närstående.
Enligt de nya reglerna ska även bolag på First North rapportera förändringar direkt till Finansinspektionen.

Insynspersoner och aktieinnehav

Antalet aktier i bolaget uppgår till 20 274 112 stycken per den 7 juli 2016.

Styrelsemedlemmar
  • Semmy Rülf, Styrelseordförande
  • Johan Stormby, Eurosund AB, Styrelseledamot
  • Erik von Schenck, Styrelseledamot
  • Magnus Nilsson, Styrelseledamot
  • William Cronin, Styrelseledamot

Insynsregister enligt reglerna före 3 juli 2016 kommer inte att uppdateras.
Visa insynsregister före den 3 juli

Transaktioner efter den 3 juli 2016 kan sökas fram via Finansinspektionens hemsida.
Sök Insynshandel

Management
  • Johan Ericsson, CEO
  • Madelaine Roos, CFO
  • Erika Bågeman, Clinical Affairs Director
  • Tobias Fritz, COO
  • Susanne Ljungström, Quality Assurance Director Certified Adviser

Bolaget har utsett Erik Penser Bank till Certifed Adviser.
Erik Penser Bank äger inga aktier i Dignitana.

Kontakt:

Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
tel: +46 8 463 80 00