This website is for consumers outside the U.S.
For US Dignitana website, visit dignitana.com

Insiderförteckning och Certified Adviser

Dignitana listades på Nasdaq OMX First North den 1 december 2011.

Den 3 juli trädde en ny EU-förordning om marknadsmissbruk (MAR) i kraft.
MAR reglerar rapportering av förändringar i aktieinnehav för personer i ledande ställning och deras närstående.
Enligt de nya reglerna ska även bolag på First North rapportera förändringar direkt till Finansinspektionen.

Insynspersoner och aktieinnehav

Antalet aktier i bolaget uppgår till 20 274 112  stycken per den 7 juli 2016.

Styrelsemedlemmar

Semmy Rülf, Styrelseordförande
Johan Stormby, Eurosund AB, Styrelseledamot
Erik von Schenck, Styrelseledamot
Magnus Nilsson, Styrelseledamot
William Cronin, Styrelseledamot

Insynsregister enligt reglerna före 3 juli 2016 kommer inte att uppdateras.
Visa insynsregister före den 3 juli

Transaktioner efter den 3 juli 2016 kan sökas fram via Finansinspektionens hemsida.
Sök Insynshandel

Management

Johan Ericsson, CEO
Madelaine Roos, CFO
Erika Bågeman, Clinical Affairs Director
Tobias Fritz, COO
Susanne Ljungström, Quality Assurance Director

Certified Adviser

Bolaget har utsett Erik Penser Bank till Certifed Adviser.
Erik Penser Bank äger inga aktier i Dignitana.

Kontakt:
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
tel: +46 8 463 80 00