Kommande rapporter

• 2017-08-24: Delårsrapport Q2 – 2017
• 2017-11-23 Delårsrapport Q3 – 2017
• 2018-02-22: Bokslutskommuniké 2017

 

Rapporter

2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport januari – september 2016
Delårsrapport januari – juni 2016
Delårsrapport januari – mars 2016

2015

Årsredovisning 2015
Revisionsberättelse 2015
Bokslutskommuniké 2015
Delårsrapport januari – september 2015
Delårsrapport januari – juni 2015
Delårsrapport januari – mars 2015

2014
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse 2014
Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport januari – september 2014
Delårsrapport januari – juni 2014
Delårsrapport januari – mars 2014

2013
Årsredovisning 2013
Revisionsberättelse 2013
Bokslutskommuniké Januari – December 2013
Delårsrapport januari – september 2013
Delårsrapport januari – juni 2013
Delårsrapport januari – mars 2013

2012
Årsredovisning 2012
Revisionsberättelse 2012
Bokslutskommunike Januari – December 2012
Delårsrapport Januari – September 2012
Delårsrapport Januari – Juni 2012
Delårsrapport januari – mars 2012

2011
Årsredovisning 2011
Revisionsberättelse 2011
Bokslutskommunike Januari – December 2011
Delårsrapport januari – september 2011
Delårsrapport januari – juni 2011
Delårsrapport januari – mars 2011

2010
Årsredovisning 2010
Revisionsberättelse 2010
Bokslutskommunike Januari – December 2010
Delårsrapport januari – Sep 2010
Delårsrapport januari – Juni 2010
Delårsrapport januari – mars 2010

2009
Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké januari – december 2009
Delårsrapport januari – september 2009
Delårsrapport januari – juni 2009