Genombrott för DigniCap® i Kina

In NYHETER by DIGNITANALeave a Comment

Ladda ner PDF

Dignitana har avtalat om de första leveranserna till Konica Minolta avsedda för kinesiska och indiska marknaderna.

För att säkerställa att ledande klinker i Kina så snabbt som möjligt ska kunna erbjuda skalpkylning kommer de första 20 systemen levereras från Dignitanas lager redan inom några veckor.

Dignitana och Konica Minolta diskuterar även utökning av distributionsavtalet till att gälla även Korea och parterna förväntar sig även ett marknadsgodkännande i Taiwan inom kort.

Konica Minolta och Dignitana har idag avtal om distribution i följande länder: Japan, Kina , Indien och Taiwan.

VD Martin Waleij, Dignitana AB kommenterar:
Konica Minolta går nu in i en intensiv lanseringsfas i såväl Kina som andra länder i Asien samtidigt som diskussioner förs för att ytterligare utveckla samarbetet med Dignitana.

Dignitanas lager av färdiga produkter kommer oavkortat gå till Konica Minolta under det första halvåret och därefter kommer leveranser ske direkt från PartnerTech. Även Indien kommer att få leveranser av DigniCap® under det andra kvartalet. Försäljningen från lagret kommer att ha mycket positiv påverkan på Dignitanas kassaflöde.

Inom Kina har Konica Minoltas tre största distributörer påbörjat bearbetningen av kliniker för att säkerställa de första installationerna och vi arbetar med att sätta upp ett bra round table med Kinesiska ”key opinion leaders” i slutet av april med presentation av studieresultaten i Hong Kong och den kliniska studien i USA.

Kina har redan i år goda förutsättningar att bli den största marknaden för Dignitana och lanseringen där blir även ett startskott för en mer intensiv lansering i Indien och vi kommer utvärdera andra marknader i Asien för att ha två starka ben att växa inom inför en kommande USA lansering.

För ytterligare information:

 Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se

Leave a Comment