Fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Dignitana AB och BrainCool AB

In NYHETER by DIGNITANALeave a Comment

Ladda ner PDF.

Läs Skatteverkets råd och meddelande i helhet:
Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets meddelande

Skatteverket har lämnat ett allmänt råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitanas utdelning av aktier i BrainCool under mars 2014.

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning, om inte vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). Skatteverket har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda för Dignitanas utdelning av aktier i BrainCool. Istället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Dignitana fördelas mellan aktierna i Dignitana och aktierna i BrainCool.

Skatteverkets beräkningar visar att 82 % av anskaffningsutgiften ska tillhöra aktien i Dignitana och 18 % ska tillhöra aktien i BrainCool.

Exempel: om anskaffningsutgiften för en aktie i Dignitana är 20 kr så kommer 82 % av detta (16,40 kr) att bli den nya anskaffningsutgiften för aktien i Dignitana och 18 % (3,60) blir anskaffningsutgift i BrainCool.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.

För att läsa Skatteverkets allmänna råd och meddelande i sin helhet, besök respektive hemsida, www.dignitana.se och www.braincool.org

För ytterligare information:

Jan Richardsson                                                           Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)                                              VD, BrainCool AB (publ)

Telefon: +46 46 16 30 92                                              Telefon: +46 733 93 70 76

E-post: jan.richardsson@dignitana.se                           E-post: martin.waleij@braincool.org

 

Leave a Comment