Extra Bolagsstämma 4 Mars 2014

In Aktieägarmöten by DIGNITANALeave a Comment

Extra bolagsstämma kommer att hållas i Lund den 4 mars 2014. Se kallelse för mer information om anmälan, dagordning och beslutsunderlag.

Underlag inför extra bolagsstämma:

Leave a Comment