DIGNITANAS KLINISKA DATA PUBLICERAS I VETENSKAPLIG ARTIKEL AV PRESTIGEFYLLD MEDICINSK TIDSKRIFT

In NYHETER by DIGNITANALeave a Comment

Ladda ner PDF.

Klinisk data om säkerhet och effektivitet med Dignitanas skalpkylningsystem DigniCap®  publicerades den 14 februari 2017 i The Journal of the American Medical Association (JAMA)

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap® tillkännager idag att klinisk data om säkerheten och effektiviteten av bolagets produkt publicerades den 14 februari 2017 i en vetenskaplig artikel av The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Tidskriften är en topp 3 rankad medicinsk tidskrift, med en så kallad Impact Factor på 37,7, vilket är en av de högsta inom medicin och vetenskap i världen. Impact Factor är ett mått på tidskrifters vetenskapliga genomslag/synlighet utifrån hur ofta artiklar i tidskriften citeras. JAMA online får över 16 miljoner årliga besök och har störst cirkulation av utskrifter av någon allmän medicinsk tidskrift, med mer än 320.000 mottagare runt om i världen. JAMA´s acceptans är 11% av de >7000 manuskript och 3,5% av de >4.700 forskningspapper de tar emot årligen.

Efter omfattande användning av DigniCap® utanför USA, genomförde Hope S. Rugo, M.D., University of California, San Francisco, och kollegor en klinisk multicenterstudie på kvinnor med tidig bröstcancer. 106 patienter fick skalpkylning och 16 patienter var med i kontrollgruppen. Den kliniska studien i USA visade att 67 av 101 (66 procent) patienter behöll minst 50 % av sitt hår. Ingen av kvinnorna i kontrollgruppen, som behandlats med kemoterapi utan skalpkylning, fick behålla sitt hår.

Dignitanas skalkylningssystem DigniCap® är utformat för att reducera håravfall vid cellgiftsbehandling. Förlust av håret betraktas som en av de allvarligaste bieffekterna av behandling med kemoterapi.

Clinical Affairs Director Erika Bågeman Dignitana AB kommenterar:
”Vi är mycket stolta över att en av världens mest ledande medicinska tidskrifter, med en så låg acceptans för forskningspapper publicerar klinisk data med Dignitanas skalpkylningssystem. Att få den här datan publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift är ett viktigt steg mot att få behandlingen ersatt av försäkringsbolagen i USA.

Publikationen med kompletterande innehåll finns tillgänglig på JAMA´s hemsida.

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2601503

För ytterligare information vänligen kontakta:
Semmy Rülf

Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: +46 (0)709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

 

Denna information är sådan information som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 09,00 CET.

Leave a Comment