Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2016

In DigniCap® i media, NYHETER by DIGNITANA

ÖPPNA FILERNA HÄR
Revisionsberättelse 2016
Årsredovisning – Dignitana AB (publ_) 2016

Dignitana AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.dignitana.se.  Det går även att beställa en utskriven version via madelaine.roos@dignitana.se eller telefon 046-163091.

För ytterligare information:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: +46 (0)709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 09,00 CET.