Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2012

In NYHETER by DIGNITANA

Dignitana offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2012. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.dignitana.se. Det går även att beställa en utskriven version via madelaine.roos@dignitana.se eller telefon 046-163091.

För ytterligare information:

Martin Waleij
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76
E-post: martin.waleij@dignitana.se