Dignitana AB erhåller återbetalning av lån

In NYHETER by DIGNITANALeave a Comment

Dignitana AB erhåller återbetalning av lån, licensavgift från BrainCool AB, om 4 MSEK

I samband med BrainCool AB:s börsnotering den 7 maj kommer Dignitana AB ett erhålla en betalning av engångslicensen om 4 millioner kronor.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Återbetalning av 4 MSEK stärker likviditeten i bolaget.

För mer information om utfallet av BrainCool AB:s företrädesemission hänvisas till AktieTorget (www.aktietorget.se) eller till BrainCool AB (www.braincool.org)

För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se

Leave a Comment