This website is for consumers outside the U.S.
For US Dignitana website, visit dignitana.com

Pressmeddelanden

Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké 2016 - February 23, 2017

Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké 2016

Läs mer

DIGNITANA FUELS GROWTH WITH NINE NEW INSTALLATIONS IN U.S. FOR DigniCap® SCALP COOLING MEDICAL DEVICE - February 22, 2017

DIGNITANA FUELS GROWTH WITH NINE NEW INSTALLATIONS IN U.S.
FOR DigniCap® SCALP COOLING MEDICAL DEVICE

Läs mer

DIGNITANAS KLINISKA DATA PUBLICERAS I VETENSKAPLIG ARTIKEL AV PRESTIGEFYLLD MEDICINSK TIDSKRIFT - February 15, 2017

DIGNITANAS KLINISKA DATA PUBLICERAS I VETENSKAPLIG ARTIKEL AV PRESTIGEFYLLD MEDICINSK TIDSKRIFT

Läs mer

MEMORIAL SLOAN KETTERING TO OFFER DIGNICAP® SCALP COOLING DEVICE IN NEW YORK METRO AREA LOCATIONS - February 13, 2017

The DigniCap® scalp cooling system will be available at all Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) facilities that treat breast cancer.

Läs mer

DIGNITANA LAUNCHES DIGNICAP® MOBILE APP FOR U.S. PATIENTS - January 18, 2017

DIGNITANA LAUNCHES DIGNICAP® MOBILE APP FOR U.S. PATIENTS

Läs mer

DIGNITANA HAR RECERTIFIERATS AV TÜV SÜD - December 12, 2016

Dignitana har recertifierats enligt ISO 13485:2012

Läs mer